Archivo de la etiqueta: capitalismo

El significat de la lluita dels treballadors d’Amazon a Alabama per constituir el seu sindicat

Carta Setmanal 829 per descarregar en PDF

La setmana passada concloïen les votacions dels 5.800 empleats del magatzem d’Amazon a Bessemer, Alabama, sobre la proposta de formar o no el primer sindicat de la història d’Amazon als EUA, una campanya empresa pel sindicat RWDSU, que forma part de la confederació AFL-CIO. Un combat que té importància i repercussió en tots els Estats Units, i més enllà de les seves fronteres.

Als Estats Units, un sindicat només pot representar als assalariats d’una empresa o establiment si majoritàriament vota a favor d’estar representada per ell. (Derogar això va ser una promesa incomplerta per Obama). En aquest cas, estan obligats a adherir-se al sindicat, o, al menys (sobretot en els estats que han prohibit la sindicalització obligatòria), a pagar segons el sindicat una suma a preu fet per pagar el “servei” que els fa el sindicat negociant en nom seu.

Aquest sistema explica la presència de sindicats molt potents en certs sectors (en particular, en la indústria, en particular la de l’automòbil, l’ensenyament o els mitjans de comunicació) i l’absència total de sindicats en altres sectors més recents (la informàtica o Amazon, per exemple). El 1983, 20,1% dels treballadors americans estaven sindicats; aquestes xifres havien caigut fins a un 10,3% el 2019 (segons xifres de l’Oficina estadística del treball del govern americà).

Encara no es coneixen els resultats d’aquesta votació, una de les més massives de la història sindical americana. Sigue leyendo

Sant tornem-hi amb la derogació de la reforma laboral!

Carta Setmanal 825 per descarregar en PDF

La pandèmia ha fet aflorar i ha accelerat la crisi social i econòmica que ja es venia gestant, amb enormes conseqüències. El Banc d’Espanya parla de centenars de milers d’empresa “zombis”, sostingudes només amb els ERTE i els ajuts públics. Més de 800.000 treballadors i treballadores segueixen en ERTO, cobrant, en el millor dels casos, un 75% dels seus salaris anteriors, des de fa més d’un any. En l’Hostaleria i en altres sectors són molts els que cobren molt menys, perquè estaven contractats en una situació d’abús patronal, amb part de la jornada i del salari “en negre”.

És un secret a veus que molts actuals ERTO es convertiran en ERO quant acabi la situació d’emergència. Encara que moltes empreses, sobretot en la indústria i en l’hostaleria, no han esperat a això i estan ja emprenent tancaments i acomiadaments massius. I les “ajudes” europees per a la reestructuració poden intensificar aquests moviments.

En aquesta situació les facilitats per a l’acomiadament barat que donen a les empreses les modificacions de l’Estatut dels Treballadors incloses en les reformes laborals de Zapatero i Rajoy, així com les facilitats per desvinculació del conveni, per negociar convenis d’empresa a la baixa, per externalitzar i subcontractar activitats (amb conveni d’empresa a la baixa) que donen aquestes contrareformes laborals, poden ser letals per a la classe treballadora. Sigue leyendo

Capitalismo, vacunas y patentes

Carta Semanal 827 en catalán

Carta Semanal 827 para descargar en PDF

¿Quién es responsable del actual dislate sanitario? No son los médicos y enfermeras, sino el actual sistema sanitario que arrastra los recortes y que además se aprovecha la pandemia para acelerar la privatización, o creando monstruos como el Zenda de Madrid. No es responsable, ni la población, ni la juventud que quiere vivir y no soporta la represión  y los ataques al empleo y  a las condiciones de trabajo y de  estudio

El problema es simple. En un momento en que se han descubierto vacunas eficaces, el Gobierno, los gobiernos y las instituciones internacionales se someten a la ley del mercado, a lo que dictan las farmacéuticas, negando el derecho a la vacunación a millones de personas. Ni siquiera se plantean comprar vacunas que al parecer son  igual de eficaces y menos caras, como las rusas. Hay vacunas efectivas, la pregunta es por qué no llegan a la mayoría de la población. De nuevo las instituciones del capital como la UE aparecen como lo que son, las defensoras del lucro privado, por encima del derecho a la salud. Sigue leyendo

Capitalisme, vacunes i patents

Carta Setmanal 825 per descarregar en PDF

Qui és responsable de l’actual disbarat sanitari? No són els metges i infermeres, sinó l’actual sistema sanitari que arrossega les retallades i que a més s’aprofita la pandèmia per accelerar la privatització, o creant monstres com el Zenda de Madrid. No és responsable, ni la població, ni la joventut que vol viure i no suporta la repressió i els atacs a l’ocupació i les condicions de treball i d’estudi

El problema és simple. En un moment en què s’han descobert vacunes eficaces, el Govern, els governs i les institucions internacionals es sotmeten a la llei de mercat, al que dicten les farmacèutiques, negant el dret a la vacunació a milions de persones. Ni tan sols es plantegen comprar vacunes que al parer són igual d’eficaços i menys cares, com les russes. Hi ha vacunes efectives, la pregunta és per què no arriben a la majoria de la població. De nou les institucions del capital com la UE apareixen com el que són, les defensores del lucre privat, per sobre del dret a la salut. Sigue leyendo

Los banqueros del FMI a los mandos

Carta Semanal 825 en catalán

Carta Semanal 825 para descargar en PDF

Adaptamos un texto publicado en la “Lettre de la Vérité”, publicación de la sección francesa de la IV Internacional.

Algunas precisiones sobre la actualidad a propósito del ajuste estructural asimétrico.

Cuando la crisis financiera en 2010-2012 amenazó con la quiebra de Grecia, Irlanda, Italia, España… vimos apresurarse a tomar las riendas de la vieja Europa a los banqueros de Goldman Sachs. Puesto que ellos habían organizado las estafas que dejaron al mundo por los suelos, ¿no eran los más cualificados para levantarlo? Se constituyó una célebre troika. Sigue leyendo

Banquers del FMI als controls

Carta Setmanal 825 per descarregar en PDF

Adaptem un text publicat al Lettre de la Vérité, publicació de la secció francesa de la IV Internacional.

Alguns aclariments sobre la actualitat de l’ajust estructural asimètric.

Quan la crisi financera del 2010-2012 va amenaçar amb la fallida de Grècia, Irlanda, Itàlia, Espanya… Vam veure com els banquers de Goldman Sachs s’afanyaven a fer-se càrrec de la vella Europa. Com que havien organitzat les estafes que deixaven el món fet pols, no haurien de ser també els més qualificata per aixecar-lo? Es va formar una famosa troica. Sigue leyendo

A propòsit de les vacunes contra el coronavirus

Carta Setmanal 817 per descarregar en PDF

Aquesta Carta Setmanal no és una publicació de ciència mèdica. Per tant, no ens correspon valorar l’efectivitat o els efectes secundaris de les vacunes, però sí comentarem els aspectes polítics lligats a tot el procés.

El desastre de l’aplicació

La Unió Europea ha comprat vacunes a diferents laboratoris, signant fins a sis acords, en condicions secretes (incloent el preu), amb un cost total de 12.600 milions d’euros entre 2020 i 2021, i un cost afegit possible de 7.020 milions.

Sigue leyendo

A propósito de las vacunas contra el coronavirus

Carta Semanal 817 en catalán

Carta Semanal 817 para descargar en PDF

Enlace a la Carta Semanal 817 en pdfEsta Carta Semanal no es una publicación de ciencia médica. Por tanto, no nos corresponde

valorar la efectividad o los efectos secundarios de las vacunas, pero sí vamos a comentar los aspectos políticos ligados a todo el proceso.

El desastre de la aplicación

La Unión Europea ha comprado vacunas a distintos laboratorios, firmando hasta seis acuerdos, en condiciones secretas (incluyendo el precio), con un coste total de 12.600 millones de euros entre 2020 y 2021, y un coste añadido posible de 7.020 millones.

Sigue leyendo

Els treballadors davant el debat actual sobre els impostos

Carta Setmanal 814 per descarregar en PDF

Gabriel Rufián va anunciar un acord amb el Govern contra el ‘paradís fiscal de Madrid’, i el debat que ha seguit ha cridat l’atenció sobre un canvi d’impostos que el Govern està forjant per a complir les condicions imposades per la Unió Europea per rebre les seves ‘ ajudes’.

El 16 de desembre, el Parlament Europeu va aprovar una resolución, entre altres coses, sobre el marc pressupostari i els fons “de recuperació”. Inclou entre les seves bases un acord europeu sobre “la cooperació en matèria pressupostària”. Les institucions de la UE assumiran més tasques de control de les mesures de “recuperació” de cada país. En particular sobre l’aplicació de la estratègia europea de creixement’ basada en la competència sense obstacles. (Resolució B9-0428 / 2020 de Parlament Europeu, de 16 de desembre de 2020). Sigue leyendo

Los trabajadores ante el debate actual sobre los impuestos

Carta Semanal 814 en catalán

Carta Semanal 814 para descargar en PDF

Gabriel Rufián anunció un acuerdo con el Gobierno contra el ‘paraíso fiscal de Madrid’, y el debate que ha seguido ha llamado la atención sobre un cambio de impuestos que el Gobierno está fraguando para cumplir las condiciones impuestas por la Unión Europea para recibir sus ‘ayudas’.

El 16 de diciembre el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre, entre otras cosas,  el marco presupuestario y los fondos “de recuperación”. Incluye entre sus bases un acuerdo europeo sobre “la cooperación en materia presupuestaria”. Las instituciones de la UE asumirán más tareas de control de las medidas de “recuperación” de cada país. En particular sobre la aplicación de la ‘estrategia europea de crecimiento’ basada en la competencia sin trabas. (Resolución B9-0428/2020 del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2020).

Sigue leyendo