Archivo de la etiqueta: economía

Economia “verda”

Carta Setmanal 835 per descarregar en PDF

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència enviat pel Govern a la Comissió Europea per exposar el seu projecte de despesa dels fons europeus (el nou mannà que segons ens diuen salvarà l’economia) es suporta, una vegada i una altra, en dos elements: “transició ecològica” i “transformació digital” de l’economia. En això no fa sinó seguir, al seu torn, les pautes de la Unió Europea, expressades en els documents “Un nou model d’indústria per a Europa”, i “Pacte Verd Europeu”, remesos per la Comissió al Parlament Europeu el 2020.03.10 i el 2019.12.11.

“Transició ecològica” i “economia verda” són els nous talismans, que per als seus defensors signifiquen el futur que ens ha de treure de la crisi. En nom d’ells es justifiquen mesures com la pujada dels combustibles o el peatge de les autovies, així com el tancament de les mines, les centrals tèrmiques de carbó o de gas, el tancament de les indústries, declarades “contaminants” o les pujades desaforades de les tarifes elèctriques. O l’acomiadament de milers de treballadors.

Cada vegada més, el capital recorre a les alternatives “verds” en política per engreixar aquests plans. Sigue leyendo

Economía “verde”

Carta Semanal 835 en catalán

Carta Semanal 835 para descargar en PDF

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado por el Gobierno a la Comisión Europea para exponer su proyecto de gasto de los fondos europeos (el nuevo maná que según nos dicen va salvar a la economía) se apoya, una y otra vez, en dos elementos: “transición ecológica” y “transformación digital” de la economía. En ello no hace sino seguir, a su vez, las pautas de la Unión Europea, expresadas en los documentos Un nuevo modelo de industria para Europa, y Pacto Verde Europeo, remitidos por la Comisión al Parlamento Europeo el 10-3-2020 y el 11-12-2019.

“Transición ecológica” y “economía verde” son los nuevos talismanes, que para sus defensores significan el futuro que nos va sacar de la crisis. En nombre de ellos se justifican medidas como la subida de los combustibles o el peaje de las autovías, así como el cierre de las minas, las centrales térmicas de carbón o de gas, el cierre de las industrias, declaradas “contaminantes” o las subidas desaforadas de las tarifas eléctricas. O el despido de miles de trabajadores.

Cada vez más, el capital recurre a las alternativas “verdes” en política para engrasar esos planes Sigue leyendo

Sobre el control obrer de la producció

(Publicat a la Carta Setmanal 798 – veure en castellano)

León Trotsky

Sobre el control obrer de la producció

(20 d’agost de 1931)[1]

La qüestió de la nacionalització de determinades indústries recobra actualitat. La manca de mitjans per respondre a la pandèmia ha demostrat la necessitat de mantenir la producció industrial. A més, la Unió Europea admet ara “nacionalitzar” determinades empreses, però es tracta que els Estats entrin en el seu accionariat per assumir les pèrdues. Per als treballadors, la qüestió de la nacionalització es concreta en qui nacionalitza i per què. Això vol dir que han de diferenciar d’una banda la intervenció de l’Estat i de l’altra l’acció de la classe i les seves organitzacions en la línia de control obrer. Per la importància d’aquesta qüestió, en un moment en el qual es pretén que assumim amb resignació la suposada inevitabilitat de més tancaments d’empreses i més destrucció d’ocupació, vam publicar extractes d’una carta d’agost de 1931 de León Trotsky als seus camarades a propòsit de l’control obrer sobre la producció.

Els títols i subtítols són els nostres.

[1] Publicat per primer cop al Butlletí de l’oposició, nº 24, setembre de 1931. El text sencer es pot consultar a  https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1930s/08_31.htm.

Sigue leyendo