Archivo de la etiqueta: La Verdad

Preparant el debat del X Congrés mundial Obert de la IV Internacional

Carta Setmanal 959 per descarregar en PDF

Presentació de La Verdad nº 113

El nº 113 de La Verdad ja està disponible. S’edita, en la seva versió en castellà, dos mesos abans de la celebració del X Congrés de la IV Internacional.

Resumim en primer lloc, per tant, les «Notes polítiques preparatòries de la discussió del X Congrés Mundial de la IV Internacional» amb les quals s’inicia aquest número.

Parteixen aquestes de la situació en què es realitza el Congrés Mundial:

«Sorgeix una nova situació a escala mundial, que amenaça tota la humanitat, marcada per les guerres, la crisi del sistema capitalista, la crisi dels règims, però també la destrucció del medi ambient (incendis, inundacions, sequera, contaminació), que expressa que el capital és incapaç de respondre a les necessitats de la humanitat en la seva relació amb la natura. Davant d’això, la mobilització dels treballadors i l’aixecament dels pobles. Aquesta situació revela una vegada més el carreró sense sortida total en què es troba el sistema de l’imperialisme».

Sobre la guerra, diu: «La guerra s’estén per tot el món, a Europa, Orient Mitjà i Àfrica. La guerra és la forma de supervivència del sistema imperialista, sent el capital l’origen d’aquestes guerres. […]

»L’imperialisme i els seus socis de l’OTAN estan lliurant una guerra per poders, no exempta de dificultats i contradiccions, utilitzant milers de milions de dòlars i armament massiu per debilitar Rússia i deixar-la exangüe, però també amenaçant la Xina». Recorda que aquests elements ja estaven presents en la declaració adoptada per la IV Internacional el 16 de setembre de 2022.

Per concloure aquest aspecte assenyalant: «En aquesta situació de desordres mundials, l’imperialisme estatunidenc intenta resituar-se com a gendarme del món. Però, sent l’imperialisme més poderós, concentra en el seu si tota la crisi del sistema. En conseqüència, és incapaç de garantir l’«ordre» a escala mundial».

Assenyalant l’amenaça d’una crisi financera global que disloqui totalment el mercat mundial, afirma:

«Aquesta crisi ja està en marxa. Els Estats Units exerceix la màxima pressió per reequilibrar les relacions econòmiques amb la Xina. Però la Xina resisteix, enfrontada com està a la seva pròpia crisi: caiguda del 14 % de les exportacions al juliol, impagaments, fallida dels principals promotors immobiliaris del país i deflació.

Amb les seves concessions als interessos capitalistes, presents fins a la cúpula del PC xinès, l’aparell burocràtic del PCCh està posant seriosament en perill les conquestes de 1949».

Aquest panorama repercuteix en els règims i Estats instituïts a tots els països, inclosos els mateixos Estats Units. A Europa, «la guerra a Ucraïna aguditza les contradiccions ja existents. La decisió d’Alemanya d’equipar-se amb armament estatunidenc en detriment de la cooperació europea és una manifestació de la ruptura de la «parella franco-alemanya» i, més en general, de la Unió Europea». Desestabilització que s’enfronta a la mobilització i a les vagues als Estats Units, a Alemanya, França, Gran Bretanya…

Avui es pot veure ja «l’aixecament dels pobles de l’Àfrica, que s’alcen contra el repartiment dels immensos recursos del continent pels diversos grups monopolistes i els règims que els serveixen. […] Es tracta d’ una expressió de la voluntat dels pobles de posar fi a la dominació imperialista i als règims proimperialistes i, per tant, planteja la qüestió del poder polític. Però, precisament per la falta de sortida política, les masses s’agrupen després d’uns militars que apareixen com a sobiranistes i nacionalistes. […]

»Aquesta qüestió del poder es planteja de diferents maneres a tots els països del món. […] A Europa, la majoria dels Governs en el poder, en crisi política, intenten firmar «pactes socials» amb els aparells dirigents de les organitzacions sindicals, i en qualsevol cas intenten sotmetre’ls. Ofensiva que es combina amb la repressió, la conculcació dels drets de vaga i de manifestació».

Finalitzen les notes polítiques que inicien les pàgines de La Veritat 113 amb els objectius que es marquen per al X Congrés Mundial:

«Aquesta és la situació en la qual se celebrarà el X Congrés de la IV Internacional, amb l’objectiu d’enfortir-nos i constituir noves seccions. La posició adoptada per la IV Internacional immediatament després de la intervenció russa a Ucraïna sobre la base de «Ni Putin ni OTAN», i després, amb el pas dels mesos, alt a la guerra, alt a l’enviament d’armes, ha suposat una clara demarcació en un terreny d’independència de classe en relació amb la immensa majoria de forces polítiques».

Assenyala els avenços aconseguits per les seccions de la IV Internacional, com per exemple a Alemanya i França, concloent:

«De la mateixa manera, hem constatat el lloc real de l’AIT (Acord Internacional dels Treballadors i dels Pobles) a l’Àfrica, per la nostra posició d’independència de classe i decididament antiimperialista, de suport a la mobilització dels pobles que s’aixequen contra el saqueig imperialista dels seus recursos naturals, contra la presència militar estrangera, en el camí de la recuperació de la seva veritable independència nacional.

Sobre la base d’aquests progressos -limitats però reals- hem pogut, i ho hem de fer encara més, obrir el nostre congrés a l’Àfrica, Amèrica Llatina, Europa i Àsia a militants que no són membres de la IV Internacional però que, sobre la base de la seva experiència, lluiten en peu d’igualtat amb nosaltres, i amb els quals volem abordar la qüestió de l’enfortiment de la IV Internacional».

Seguint el mètode de preguntes i respostes, que busca associar tots els militants de la IV Internacional i els que tenen un altre origen polític i combaten en defensa dels treballadors, s’han elaborat noves respostes al qüestionari elaborat per a això. «Per això diem que aquest X Congrés Mundial de la IV Internacional és un congrés obert: obert als militants que no en són membres, obert a la discussió, obert a l’elaboració. Militants de la IV Internacional i els que tenen un altre origen polític i lluiten colze amb colze, junts hem de buscar en comú les respostes a aquesta nova situació».

La discussió iniciada en el nº anterior, de preparació del X Congrés Mundial de la IV Internacional (4 al 8 de desembre de 2023), es continua així en aquest nº publicant cinc noves contribucions en resposta a les següents preguntes:

— Quines conseqüències suposa? Per què passa? Com respondre davant d’ella?

— Estats Units – Zona de lliurecanvi: una màquina de produir centenars de milers de refugiats?

— L’imperialisme a l’Àfrica: per què els països africans, tan rics, es troben entre les economies més pobres del planeta? Com s’ha arribat a aquesta situació amb grups armats aterrant i controlant vastes zones a l’Àfrica saheliana? Què en pensen els pobles?

— Itàlia – El combat per la independència en els sindicats (CGIL): com es planteja el combat per la independència en els sindicats en el moment en què el capital emprèn l’ofensiva per liquidar totes les conquestes?

— Quina és la política dels «governs progressistes» d’Amèrica Llatina i el Carib cap a l’imperialisme?

Respostes que es desenvolupen en els cinc articles següents.

Algunes qüestions que remarcar sobre el X Congrés Mundial:

Considerem que el debat d’aquest Congrés interessa al conjunt de militants i treballadors que actuen de forma conscient per l’emancipació social i democràtica de la Humanitat.

Per això és obert, perquè estem fent que participin en aquest debat un conjunt de militants i organitzacions que no són formalment membres de la Quarta internacional, i que és molt possible que no ho siguin en un futur. Però amb els que combatem en múltiples episodis de la lluita de classes, en particular contra la guerra.

Aquest és un element delimitador i en aquesta batalla de front únic col·laborem amb corrents que tenen, sens dubte, altres posicions sobre altres qüestions, però que estan d’acord en una cosa essencial: alt a guerra sense condicions, alt als pressupostos de guerra, contra els governs i la seva política bel·ligerant.

Com és normal en una batalla de front únic, aporten concepcions que sense semblar-nos adequades no són obstacle a la mobilització, com que hi hagi una “sortida diplomàtica”, qüestions que no fem nostres però que no impedeixen una batalla en comú. El butlletí número 14 de la campanya contra la guerra, que reprodueix totes les intervencions de la Conferència del 9 de juliol, n’és un bon exemple.

És evident que la línia de la Quarta Internacional serà decidida per les seccions de la Quarta internacional al Congrés. I, alhora, sotmetem al debat lliure aquesta línia amb la preocupació de buscar acords. doncs l’element determinant de la situació, al costat de la barbàrie capitalista, és la crisi de direcció del moviment obrer, la manca d’una representació política fidel a la classe. I és això el que volem ajudar a esmenar en un procés que, sens dubte, es va allargar, però que només es pot fer en relació amb la intervenció en la lluita de classes. Reagrupar l’avantguarda al voltant d’un programa sense taca

Acabarem citant la conclusió del pròleg a l’edició peruana del Programa de Transició, redactada per Pierre Lambert l’abril de 1989:

«Per concloure, i a risc de repetir-nos, diem: serà en el pla de la pràctica organitzada en què els esdeveniments donaran el seu veredicte; la vida, i no les paraules, terminarà les discussions i divergències. És absolutament inevitable que es desenvolupi la major diversitat d’opinions polítiques, ja que la marxa cap a la revolució

mundial, que abasta centenars de milions d’homes a tots els continents, farà aflorar a la superfície, arreu, a tot els països, a totes les organitzacions, els residus producte de la descomposició del sistema de l’imperialisme i de la burocràcia, i els elements avançats que busquen solucions progressives. Tot s’entrecreuarà. La selecció s’operarà per doquier. Fidels al marxisme, al bolxevisme, als principis del programa, no deixarem que ens desviïn del nostre camí.

»Ja que l’imperialisme està condemnat. Ja que els usurpadors burocràtics estan condemnats. Ja que la crisi revolucionària continuarà a través de fracassos i avenços, s’estendrà. I és la que proporcionarà els materials per elaborar, a la llum dels principis del programa, els mitjans per construir la IV Internacional. I sens dubte és això el que no se’ns perdona».

Preparando el debate del X Congreso Mundial Abierto de la IV Internacional

Carta Semanal 959 en catalán

Carta Semanal 959 para descargar en PDF

Presentación de La Verdad n.º 113

El n.º 113 de La Verdad ya está disponible. Se edita, en su versión en español, dos meses antes de la celebración del X Congreso de la IV Internacional.

Resumimos en primer lugar, por tanto, las «Notas políticas preparatorias de la discusión del X Congreso Mundial de la IV Internacional» con las que se inicia este número.

Parten estas de la situación en la que se realiza el Congreso Mundial:

«Surge una nueva situación a escala mundial, que amenaza a toda la humanidad, marcada por las guerras, la crisis del sistema capitalista, la crisis de los regímenes, pero también la destrucción del medio ambiente (incendios, inundaciones, sequía, contaminación), que expresa que el capital es incapaz de responder a las necesidades de la humanidad en su relación con la naturaleza. Frente a ello, la movilización de los trabajadores y el levantamiento de los pueblos. Esta situación revela una vez más el callejón sin salida total en el que se encuentra el sistema del imperialismo». Sigue leyendo

Aviat estarà disponible el nº 108 de La Verdad, la revista de la IV Internacional

Carta Setmanal 838 per descarregar en PDF

Per preparar la seva discussió i organitzar la seva difusió, dediquem aquesta carta a presentar el sumari d’aquest número de 64 pàgines.

El títol que figura en coberta resumeix bé aquest contingut: «La IV Internacional, la pandèmia i la lluita contra l’imperialisme». LV 108 vol fer llum sobre la situació política mundial a través dels diferents articles que la componen. Respon a la necessitat d’armar els militants de la IV Internacional a aquesta situació mundial inèdita, però és també un instrument de formació i de presentació de les posicions polítiques dels trotskistes. Resumim els seus articles.

La IV Internacional, la pandèmia i la lluita contra l’imperialisme

Aquest article (Notes editorials de 14 pàgines) analitza les últimes evolucions de les polítiques dels governs, que sota la capa de lluita contra la pandèmia, reforcen els seus dispositius per fer el que fins ara no havien pogut fer: destruir tot el que els treballadors i pobles han conquerit. És un canvi de societat que exigeix ​​el capital en crisi. Davant d’això, les poderoses mobilitzacions indiquen els processos en marxa. El Secretariat Internacional (SI) de la IV Internacional ha decidit obrir la discussió preparatòria del X Congrés de la IV Internacional per tal de preparar-se per a aquestes situacions revolucionàries. Els governs saben que la seva política condueix a xocs. Com diu un informe del Banc Mundial, «tot i el patiment, una finestra d’oportunitats» s’obre. El FMI ​​incita a tot arreu a cercar el consens, és a dir, la unió nacional. En nom de la “guerra a la COVID», caldria acceptar renunciar a combatre les mesures del capital i totes les lleis lliberticides, el que els dirigents de les organitzacions tradicionals del moviment obrer accepten amb variants.

Mentre que anys d’austeritat, que s’ha revelat catastròfica en període de pandèmia, han portat als hospitals a una situació desastrosa, hi ha una operació en marxa: per ocultar les seves responsabilitats i intentar paralitzar la classe obrera i les seves organitzacions, els governs han presentat la vacuna com la solució miraculosa.

L’article analitza el llançament d’una campanya des de les instàncies de l’OMS per preparar la crida a Joe Biden, secundat de formes diverses, que atorga a una declaració de Biden un segell progressista. És una vasta cortina de fum. Biden se situa de fet en la perspectiva de la defensa del lideratge nord-americà en el moment en què la revolta dels pobles amenaça l’ordre mundial. En les condicions concretes actuals, hem d’estar atents i inserir-nos en tots els processos que sorgiran, moviments que sorgeixen «des de baix», explosions sovint fora dels marcs tradicionals. Es desenvolupen els exemples del Brasil i França. Les mobilitzacions i explosions que proliferen a tot el planeta són un indicador del que pot sorgir en el nou període: la lluita entre revolució i contrarevolució. El X Congrés Mundial tindrà en el seu centre la discussió i les decisions sobre l’actual estratègia de construcció del partit revolucionari i de les seves diferents tàctiques.

La impotència del Pla Biden davant els problemes crònics de l’economia nord-americana i mundial

Aflueixen les lloances davant l’anunci del pla Biden: «El major paquet d’estímuls mai finançat», segons la Comissió Europea. Què hi ha de cert en tot això? L’article recorda la magnitud de la crisi i mostra el balanç que d’ella estableix un estudi realitzat per dos professors de Harvard. Aquest demostra que la pandèmia no ha estat la causa d’aquest enfonsament, sinó que tan sols ha revelat la crisi latent, El pla Biden és l’enèsim episodi de l’estímul permanent que els governs nord-americans utilitzen des de 1971. Observant el detall de les mesures anunciades es veu el seu abast limitat i la preocupació per mantenir els aspectes anteriors de la política econòmica que han conduït a les considerables desigualtats i a les bombolles financeres. Per què sempre cal més endeutament? S’analitza el descens tendencial de la taxa de guany, donant molts exemples recents que il·lustren com els crèdits són un mitjà per salvar les empreses zombis momentàniament, mentre s’accelera la destrucció d’ocupació. La pandèmia és l’ocasió de procedir als acomiadaments que estaven ja programats.

El pla europeu, molt més modest, se situa en la línia dels xantatges de l’ajust estructural: hi ha diners si feu les «inevitables reformes» –

El debilitament d’Europa en la guerra comercial mundial s’accentua.

Tots aquests plans s’emprenen en una situació en què la classe obrera no està resignada, la història no es repeteix, el pla Biden no és igual al New Deal de Roosvelt, contràriament al que expliquen aquí o allà.

 La COVID i el Job Reset

És un article aparegut amb aquest mateix nom a IO n ° 653 enriquit amb notes explicatives que mostra els consells que els gabinets consultors s’afanyen a proporcionar als directors generals i ministres de tots els països per reiniciar el mercat laboral (Job Reset). No només cal aprofitar la COVID per augmentar els marges, acomiadar, reorganitzar les cadenes de producció, sinó que juntament amb l’economia digital, el teletreball i la teleensenyament són els mitjans per rebaixar dràsticament els costos de la feina accelerant la uberització de la societat.

Europa: «Volem viure!»

Aquesta consigna, que va sorgir en manifestacions espontànies, és l’expressió d’una maduresa política profunda. Sens dubte embrionària i plena de contradiccions a causa de la política de les direccions del moviment obrer. Lenin: «El marxisme, lluny de pretendre ensenyar a les masses les formes de lluita inventades per” sistematitzadors “de gabinet, aprèn si és lícit expressar-se així, de la pràctica de les masses». S’analitzen alguns exemples a Alemanya, Itàlia, Grècia. La defensa de l’escola, contra la voluntat de la burgesia de repetir «l’escola d’abans s’ha acabat», s’expressa de diferents maneres. Els treballadors temporals de l’espectacle a França van ocupar els teatres. La consigna d’aixecament de l’estat d’emergència està unificant a escala europea el combat per la independència del moviment obrer. La joventut marxa a l’avantguarda a les universitats, però també a les empreses, en els sindicats. No li queda una altra sortida que anar fins al final.

Es presenta el lloc de la reunió nacional dels comitès de resistència i reconquesta del 10 d’abril: l’homogeneïtat dels problemes a què s’enfronten els militants obrers i els joves és, de llarg, preponderant davant les particularitats nacionals. Com indicava la crida conjunta del CNRR de França i de la NAR de Grècia, «cap lluita ha de quedar aïllada». Aquest és el sentit de la proposta de mantenir un «Butlletí de Correspondència Europeu».

150è aniversari.  El «democratisme primitiu» de la Comuna … i les Armilles Grogues

Trotski assenyala: «Cada vegada que estudiem la història de la Comuna, la veiem sota un nou aspecte, gràcies a l’experiència adquirida per les lluites revolucionàries ulteriors». L’article es concentra en dos esdeveniments recents a França:

-El rebuig massiu per la classe obrera de la «esquerra governamental».

-Les Armilles Grogues i la seva reivindicació democràtica de «poder del poble»: el que s’anuncia per França.

Després de repassar el combat en el moviment obrer des de 1900 contra les adaptacions a la gestió del capitalisme en les institucions parlamentàries, l’article analitza els mecanismes particulars de la V República, que ja no és un règim parlamentari; i les conseqüències de la utilització per l’esquerra al poder des de 1981 d’aquestes institucions.

Les Armilles Grogues van expressar el rebuig d’aquest règim «40 anys de traïcions, de mentides i abandonaments», i la reivindicació d’un poder controlat pel poble. Aquest moviment es recolza en el referèndum de 2005 que es va tornar contra el president salvador suprem.

S’ha de veure com a precursor de futurs esdeveniments polítics proposant que els mandataris del poble siguin retribuïts com a assalariats corrents, la refundació de la República segons els principis del poder del poble. Com prohibir, impedir la corrupció i les traïcions, si no és pel mitjà decisiu de representants revocables en tot moment, mitjà formulat en múltiples ocasions en les assemblees de les Armilles Grogues, inspirat directament en la Comuna de París?

En annex, un text de Lev Trotski de febrer de 1921, Les Lliçons de la Comuna

Tracta sobre les vacil·lacions de la Comuna i les raons de la seva derrota enfront d’una burgesia decidida. El proletariat francès no tenia partit d’acció. Els ensenyaments de la revolució russa d’octubre de 1917 mostren la necessitat d’un partit que estigui preparat per a una situació revolucionària.

Birmània (Myanmar). A propòsit d’l’aixecament popular contra el cop d’Estat militar de l’1 de febrer

Malgrat una intensa repressió, milions de joves i treballadors van a la vaga i es manifesten en tot el país. L’article repassa la història de Birmània des de la Segona Guerra Mundial. El 1961, l’exèrcit va instaurar una dictadura que s’atorga a si mateixa la major part del pressupost nacional. Un aixecament nacional el 1988 acabà en un bany de sang. 3 000 manifestants són assassinats. Aung San Suu Kyi constitueix la Lliga per la Democràcia (LND), és mantinguda a la presó domiciliària durant 14 anys. L’exèrcit imposa condicions de treball i salaris molt precaris per atreure capitals estrangers.

El 2015, les eleccions donen una àmplia majoria a la LND, les minories ètniques reprimides per l’exèrcit li dónen suport. La LND no qüestiona el lloc de l’exèrcit que controla el país. Es creen molts sindicats, però les multinacionals consideren Birmània com un nou Eldorado per la seva mà d’obra barata. La LND no s’oposa a la repressió portada per l’exèrcit contra els diferents pobles en lluita pel reconeixement dels seus drets.

En les eleccions del 8 de novembre de 2020, la LND manté el seva rànquing. L’exèrcit assumeix plens poders. L’article explica amb molta precisió l’aixecament popular que comença el 5 de febrer i el paper de les organitzacions sindicals en aquest marc. Acaba citant el combat contra les dues multinacionals (francesa i nord-americana) que financen a la junta militar: Total i Chevron. 

Feminisme i revolució

Aquest article presenta el combat portat des del segle XIX per les dones i pel moviment obrer contra la doble opressió de la dona. S’esbossa un quadre històric de les lluites en diferents països, que van conduir a l’organització del 8 de març de 1912, per la Internacional Obrera, d’una jornada de mobilització internacional pels drets de les dones. Es van constituir organitzacions feministes que demanaven el dret de vot per a les dones, però negaven l’acció pels drets socials. Es donen exemples.

Què passa avui? Malgrat les veritables conquestes democràtiques, es pot parlar d’emancipació de les dones? La situació és variada, la igualtat de drets no s’ha conquistat en molts països. Les desigualtats jurídiques i socials s’analitzen país per país. Allà on el moviment obrer ha aconseguit avenços, les polítiques de ruptura dels serveis públics comporten una regressió dels drets de les dones que s’intenta amagar mitjançant discursos feministes sobre paritat.

La solidaritat de «gènere» és oposada a la solidaritat de classe. Aquesta qüestió ha estat debatuda des de fa molt de temps, L’article insisteix en el significat d’aquesta operació i les seves diferents formes des de fa un segle, en particular als Estats Units. A França, en nom de la igualtat, els governs han fet retrocedir conquestes de les dones. Les reivindicacions específiques de les dones han de ser defensades en el combat per la revolució.

Pronto estará disponible el nº 108 de La Verdad, revista de la IV Internacional

Carta Semanal 838 en catalán

Carta Semanal 838 para descargar en PDF

Para preparar su discusión y organizar su difusión, dedicamos esta carta a presentar el sumario de este número de 64 páginas.
El título que figura en cubierta resume bien ese contenido: «La IV Internacional, la pandemia y la lucha contra el imperialismo». LV 108 quiere arrojar luz sobre la situación política mundial a través de los diferentes artículos que lo componen. Responde a la necesidad de armar a los militantes de la IV Internacional en esta situación mundial inédita, pero es también un instrumento de formación y de presentación de las posiciones políticas de los trotskistas. Resumimos sus artículos. Sigue leyendo

Jamás la quiebra de todo un sistema se manifestó simultáneamente con tanta fuerza a escala mundial

(Publicado en la Carta Semanal 777ver en catalán)

Declaración del Secretariado Internacional de la IV Internacional del 4 de abril de 2020

La humanidad se enfrenta a una verdadera catástrofe. Tres mil millones de seres humanos confinados, decenas de miles de muertos, millones infectados y unos servicios sanitarios que se derrumban uno tras otro.

El desarrollo exponencial de la pandemia a lo largo y ancho de todo el mundo no se debe al azar.

Sigue leyendo

Febrero 2019, febrero 2020, un año de revolución en Argelia

(Publicado en la Carta Semanal 769ver en catalán)

El 22 de febrero de 2019, contra el 5.º mandato de Buteflika, el pueblo argelino se lanzó a la calle por millones. Era la respuesta a la última provocación del régimen. El levantamiento revolucionario del pueblo argelino, expresión de los procesos revolucionarios que están abriéndose paso a escala internacional, es profundo, busca terminar con el régimen que confiscó la revolución de 1962.

Sigue leyendo

La Verdad nº 103 está ya disponible

(Publicado en la Carta Semanal 753 – ver en catalán)

Os invitamos a leer La Verdad nº 103

Honduras, Ecuador, Chile, Hong Kong, Líbano, Irak, Argelia… casi cada día tenemos noticias de un pueblo que se rebela contra la situación insoportable a que le lleva el sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción y el pillaje imperialista. A menudo son rebeliones sin una dirección ni una organización que las conduzca a una salida política.

En estas condiciones, son miles los militantes que necesitan una información, desde su punto de vista de clase, que buscan una explicación de qué sucede, una orientación.

La revista teórica de la IV Internacional no pretende tener todas las respuestas. Tan sólo busca, partiendo de nuestra orientación, ayudar a abrir el debate que necesitan los militantes. Animamos a todos y todas no sólo a leerla, sino, por encima de todo, a debatir sobre sus contenidos.

La publicación trimestral de la revista teórica de la IV Internacional, editada simultáneamente en cinco lenguas (francés, inglés, español, portugués y alemán), es una conquista y materializa los progresos realizados en la actividad centralizada de la IV Internacional y de sus secciones.

Publicando aquí una presentación del contenido de los diferentes artículos que constituyen el sumario de este número, queremos ayudar al conjunto de los militantes a preparar así su discusión y a organizar una difusión ampliada.

Revisamos brevemente el sumario de este número de 60 páginas.

Sigue leyendo