Archivo por días: 05/02/2024

Al centenari de la mort de Lenin

Carta Setmanal 976 per descarregar en PDF

El 21 de gener passat es complien cent anys de la mort de Vladímir Ilích Uliánov, Lenin, un dels més importants dirigents i teòrics revolucionaris de la història. Va lluitar incansablement per la construcció del partit bolxevic, una autèntica organització obrera independent, del que va ser el primer responsable. Juntament amb Trotski, va ser el principal dirigent del procés revolucionari a Rússia que culminaria l’octubre del 1917 amb el triomf materialitzat en la creació de l’Estat soviètic. A més, va ser un gran teòric, que va desenvolupar amb brillantor l’obra de Marx i Engels, en camps com el de l’imperialisme com a estadi últim del capitalisme, així com la impossibilitat de resoldre al si de l’Estat burgès els problemes de la classe treballadora. Reivindiquem la seva figura no des de la caricaturesca sacralització de l’estalinisme, sinó mostrant, des dels fets, la potència de les seves aportacions.

La situació mundial és presidida per una enorme devastació social, una destrucció sistemàtica de forces productives. Crisis i guerres es complementen amb altres atacs al valor de la força de treball, que revelen els límits infranquejables del capital, el seu caràcter irreformable. Aquesta caracterització és deutora, entre d’altres, de Lenin, que també aporta elements –no receptes– per a la nostra actuació avui, en la construcció del partit obrer revolucionari. Cap reverència formalista a la seva figura, però cap menyspreu a les seves aportacions.

1. La lluita pel partit obrer independent

Al II Congrés del POSDR, el 1903, es va decantar l’escissió que acabaria donant lloc al partit bolxevic. Lenin, als 33 anys, ja tenia una llarga experiència com a militant i teòric. Ja havia publicat El desenvolupament del capitalisme a Rússia (1899) i, de gran importància política, què fer? Problemes candents del nostre moviment (1902), on planteja els elements bàsics per a la construcció de l’organització revolucionària, inclosa la seva fonamentació teòrica: “sense teoria revolucionària tampoc no hi pot haver moviment revolucionari”.

En aquesta pugna es constitueix l’organització que farà possible el triomf de la revolució a l’octubre de 1917. Lenin combat el reformisme i oportunisme, rebutjant tota temptació ultraesquerrana, com estableix el 1920 a “l’esquerranisme”, malaltia infantil del comunisme, En aquesta lluita per la construcció del partit ocupa un lloc prominent el diari. Primer Iskra (La Chispa) i després Pravda (La Veritat).

2. Una revolucionària preocupació per la teoria

Lenin és conegut pels seus estudis econòmics i polítics. En particular, per L’imperialisme, fase superior del capitalisme del 1916 i L’Estat i la revolució del 1917. Però la seva atenció es va dedicar a moltes més temàtiques, en què destaca l’abordatge rigorós i sistemàtic. La seva preocupació teòrica no era academicista, sinó política, pràctica. El lligam entre teoria i pràctica, com s’expressa en l’afirmació abans esmentada de Què fer. Buscava la precisió més gran, evitant tota generalització vàcua: “el que és l’essència mateixa, l’ànima viva del marxisme: l’anàlisi concreta d’una situació concreta”.

Són qüestions retòriques amb implicacions pràctiques. Com explica Trotski, “fins i tot estant a l’exili, permanentment Lenin va informant-se: el que passava a la classe obrera, la seva experiència de lluita, nodrint-se de les anècdotes de la classe obrera que va explicant i vivint la seva experiència”.

3. L’Internacionalisme i la guerra imperialista

La gran traïció d’agost del 1914, quan els diputats dels partits obrers alemany i francès voten a favor dels crèdits de guerra, suposa un autèntic parteaigües en el moviment obrer. Lenin caracteritza immediatament dues qüestions: la fallida de la II Internacional i la importància de la resistència davant de la traïció. Critica el patriotisme socialdemòcrata i el pacifisme que es desmarca de la guerra de classes. Participa a les conferències de Zimmerwald el 1915 i Kienthal el 1916, els sectors revolucionaris del qual, partidaris de transformar la guerra imperialista a la guerra civil que reflecteix la lluita de classes, constitueixen el nucli de la Internacional Comunista, que es fundarà el 3 de març de 1919 a Moscou.

4. Principal dirigent, amb Trotski, de la Revolució russa

Lenin arriba a Rússia el 3 d’abril del 1917 i impulsa un gir dràstic respecte a la política conciliadora amb el govern provisional que mantenien Kàmenev i Stalin: “El poble necessita pa i terra. I ells donen guerra, gana, manca de menjar, i les terres es queden per als terratinents. Mariners, camarades, han de lluitar per la revolució. Lluitem fins al final!”. Lenin escriu les Tesis d’abril, que asseuen les bases amb què es desembocarà a la majoria bolxevic als soviets, que permetrà que la revolució del 25 d’octubre estableixi un Estat obrer i les conseqüents mesures revolucionàries començant pels decrets de la pau i de la terra, promulgats les primeres vint-i-quatre hores.

La tasca de Lenin va ser ingent en els primers passos de la Revolució, per als que va confiar a Trotski en tasques de màxima responsabilitat, com les negociacions de pau amb Alemanya a Brest-Litovsk o la creació de l’exèrcit Roig per a la supervivència de la revolució. Amb ell al capdavant es van impulsar els primers decrets, els de la pau i la terra, el control obrer de la producció, l’autodeterminació dels pobles, la llibertat de consciència, la nacionalització de la banca, el repudi del deute, la plena igualtat legal de dones i homes i el dret a l’avortament…

5. La creació de la III Internacional, la Internacional Comunista

A l’escalfor de la revolució, l’impuls internacionalista es concreta en la creació de la III Internacional. És la ruptura amb el reformisme, amb tota il·lusió en una gestió progressiva del capitalisme. Lenin va ocupar un lloc prominent als quatre primers congressos de la Internacional, les aportacions dels quals es poden apreciar fàcilment en un text molt recomanable: Tesis, manifestos i resolucions dels quatre primers congressos de la Internacional Comunista (1919-1923).

Ja mort Lenin, va venir la degeneració burocràtica estalinista, culminada a partir de l’expulsió de l’Oposició d’Esquerra el 1927 i les grans purgues. La fórmula del “socialisme en un sol país”, defensada per Bukharin i Stalin el 1924-25, constitueix la negació de la revolució mundial i del bolxevisme.

6. L’actualitat de Lenin

En 1847 es crea la Lliga dels Comunistes, amb la participació de Marx i Engels, que redactaran el seu programa a principis de 1848: el Manifest del Partit Comunista. La Lliga va adoptar com a consigna “Proletaris del món, uniu-vos”, concentrant tres elements determinants que persisteixen en el llegat de Lenin. El subjecte: proletaris. Els que només tenen la seva prole perquè no tenen mitjans de producció, per l’expropiació que són objecte. El contingut internacionalista, que fa referència als proletaris del món. I la via per resoldre els problemes que planteja la condició d’expropiats i explotats: la seva unió. La seva organització.

No presentem un Lenin sacralitzat, com l’estalinisme va pretendre, per desactivar el seu enorme llegat revolucionari. Bona part dels dirigents de la Revolució russa eren excel·lents teòrics. Avui seguim necessitant la caracterització de l’imperialisme de Lenin, per entendre el moment històric del capitalisme en què ens trobem, i la formulació del desenvolupament desigual i combinat de Trotski per comprendre les formes particulars del capitalisme a les diferents regions del món. Dos teòrics i militants que, com a dirigents obrers, apliquen efectivament el mètode marxista tal com ho va definir Engels: “tota la concepció de Marx no és una doctrina, sinó un mètode. No ofereix dogmes fets, sinó punts de partida per a la ulterior investigació, i el mètode per a aquesta investigació”.

Lenin ho va resumir amb precisió:

El marxisme exigeix ​​de nosaltres l’anàlisi més exacta, objectivament comprovable, de la correlació de classes i peculiaritats concretes de cada moment històric. Nosaltres, els bolxevics, hem procurat sempre ser fidels a aquesta exigència, indiscutiblement obligatòria des del punt de vista de tota fonamentació científica de la política.

La situació actual està identificada per una “crisi crònica del capitalisme”. Una destrucció de forces productives cada cop més sistemàtica, amb diferents formes que es complementen. D’una banda, crisis econòmiques recurrents que destrueixen capital: a més de 50 anys de la crisi dels setanta, continua sense haver-hi cap fase expansiva a escala mundial. Les guerres, fins i tot a Europa, que adopten fins i tot la forma de genocidi com a Palestina. El saqueig dels recursos naturals, que suposa més privacions per a la població i efectes climàtics molt perillosos. I, sobretot, la política econòmica que impulsa la desvalorització de la força de treball, principal fonament de les forces productives, a través de desocupació i subocupació, privatitzacions, desregulació, etc. La pregunta, sobretot, és què fer. Per respondre adequadament, el llegat de Lenin és preciós.

Lenin va presentar una anàlisi econòmica rigorosa que revela l’estadi capitalista en què vivim, l’imperialista, últim possible, i les seves implicacions a partir de la constatació de la impossibilitat de reforma del capitalisme i els límits del mercat mundial, com ja formulava Marx al llibre tercer del Capital. A més, Lenin recalca la fonamentació teòrica per excloure tota il·lusió que al si de l’Estat burgès es puguin resoldre els problemes. I ens arriba una aportació valuosíssima respecte a la construcció d’un partit obrer organitzat que lideri la lluita de la classe obrera per obrir una sortida. Un partit independent de qualsevol compromís amb cap de les institucions del capital. No és una apel·lació genèrica, sinó amb concrecions pràctiques que inclouen des del lloc del diari fins a la delimitació de la condició de militant.

El gran llegat de Lenin per avui és la comprensió de les causes profundes de les diferents i complementàries formes d’opressió, de treballadors i pobles, i la manera d’organitzar-se per combatre-les. Sense cap pretensió de receptari universal, aquest llegat de Lenin, la necessitat de l’anàlisi concreta de la realitat concreta.

Lenin i els seus camarades van demostrar que efectivament un altre món és possible, però només en ruptura amb el capitalisme.

Des de la IV Internacional, continuadora de la millor tradició organitzativa i combativa del moviment obrer, reivindiquem el llegat de Lenin, aplicant els seus ensenyaments a la situació actual amb les seves particularitats.

La obtención de la amnistía es una necesidad para la mayoría social

Carta Semanal 977 en catalán

Carta Semanal 977 para descargar en PDF

El proyecto de ley de amnistía fue rechazado el martes 30 en el Congreso de los Diputados por el voto en contra, a última hora de los 7 diputados de Junts. El paso de la ley al Senado se atrasa, el proyecto pasa a la Comisión de Justicia del Congreso, que debe decidir este martes 6 de febrero el plazo –de 15 días a un mes– para volver a presentar el Proyecto. Evidentemente, nada está escrito y también puede concluirse que no hay ley.

En esta hipótesis sería, sin duda, la legislatura la que estará cuestionada al romperse la mayoría de los partidos que votaron la investidura.

Pero al margen de este calendario, hay que analizar cuál es el fondo de la cuestión y qué es lo que está en juego. Sigue leyendo

L’obtenció de l’amnistia és una necessitat per a la majoria social

Carta Setmanal 977 per descarregar en PDF

El projecte de llei d’amnistia va ser rebutjat el dimarts 30 al Congrés dels Diputats pel vot en contra, a última hora dels 7 diputats de Junts. El pas de la llei al Senat s’endarrereix, el projecte passa a la Comissió de Justícia del Congrés, que ha de decidir aquest dimarts 6 de febrer el termini –de 15 dies a un mes– per tornar a presentar el Projecte. Evidentment, res està escrit i també es pot concloure que no hi ha llei.

En aquesta hipòtesi seria, sens dubte, la legislatura la que estarà qüestionada en trencar-se la majoria dels partits que van votar la investidura.

Però al marge d’aquest calendari, cal analitzar quin és el fons de la qüestió i què és el que està en joc.

El paper de les institucions heretades

En primer lloc, en aquest cas les institucions judicials que, no oblidem, estan presidides pel rei -en nom del qual es dicten les sentències- i pugnen per ser completament independents de la sobirania popular. És per això que el PP -recolzat per la Comissió Europea- vol modificar l’elecció dels òrgans de govern del poder judicial, i que aquesta es realitzi només pels mateixos jutges. 5.421 ciutadans als quals s’ atorgaria plena i absoluta capacitat de bloquejar les decisions del Parlament i el Govern o d’ organitzar persecucions contra qualsevol que resulti no grat a l’ aparell de l’ Estat i al capital financer.

Aquestes institucions, en la seva estructura i composició són heretades del franquisme, i campen en total arbitrarietat. No és una afirmació, ni un judici de valor. El jutge García -Castelló – que es va declarar incapaç d’esbrinar qui era un tal M. Rajoy que figurava en els papers de la Gurtel, i que ha organitzat no menys de 20 processos i investigacions contra Podem, totes elles arxivades sense arribar enlloc- s’ha dedicat aquests últims dies a desempolsegar sumaris per intentar acusar Carles Puigdemont i altres dirigents de ser terroristes o inductors del terrorisme,  arribant fins i tot a acusar l’actual President Pere Aragonés, de ser el dirigent dels CDR (Comitès en defensa de la República) que van organitzar les manifestacions del procés.

Al mateix temps, el jutge Joaquín Aguirre ha arribat, després de set anys sense avançar en el seu sumari, a acusar dirigents catalans d’estar en connivència amb Putin, el qual els hauria promès diners i milers de soldats per aconseguir la independència. El mateix Jutge Aguirre va explicar a la Televisió pública alemanya el dilluns 29 de gener les connexions russes al Procès (Operació Voloh), saltant-se el secret del sumari i dictant el mateix dia una interlocutòria acusant Puigdemont d’alta traïció. Casos i exemples veritablement esperpèntics si no fossin tràgicament certs.

No es tracta només de la reacció aïllada d’uns jutges “polititzats”. És la cúpula judicial que porta cinc anys amb el mandat caducat, la que encapçala l’ofensiva i a la qual segueixen diverses associacions professionals de la judicatura.

La crisi política i la ruptura del consens tal com s’ha conegut en aquest país des dels Pactes de la Moncloa, deixa tot ben clar. Mentrestant, el PP en la manifestació del diumenge 28 de gener, ensalça aquests jutges com a herois nacionals. L’ herència del franquisme, que perviu en l’ aparell judicial es confabula amb la seva expressió política actual.

Però en el debat sobre la llei d’amnistia hem pogut escoltar al Congrés al·legats sobre “jutges prevaricadors” i “justícia franquista” (als quals el Consell del Poder Judicial ha anunciat que ha de respondre) 

L’actitud d’alguns jutges són els arguments que ha utilitzat Junts per votar-hi en contra (tot i que a la comissió de Justícia, va votar en quatre ocasions a favor del text), ja que consideren que la llei d’amnistia no els defensava prou.

La corda està tan tensa que aquest dijous 1 de febrer Pedro Sánchez s’ha vist obligat a declarar que “els independentistes catalans, no són terroristes”. El succeït aquestes últimes setmanes evidencien una vegada més un fet clar: l’herència franquista impedeix la democràcia en aquest país.

Imposar l’amnistia sense confiar en les institucions

Aquest és el fet clar: els representants polítics del franquisme consideren que el PSOE, amb les seves mesures per restablir drets democràtics ha trencat el Pacte Constitucional que els mantenia a resguard i protegia l’herència franquista

I Nuñez Feijóo és conscient del que parla quan diu que “a Catalunya hi va haver por, terror i feixisme el 2019”, a què es refereix? No serà als ciutadans apallissats per voler votar? Recordem: el 14 d’octubre cau la sentència contra 12 dirigents catalans, 100 anys de presó. La resposta és immediata: la majoria del jovent i la població de Catalunya es mobilitza, superant les pertinences independentistes o no. El 18 d’octubre centenars de milers de catalans marxen sobre Barcelona en una de les manifestacions més massives històricament contra la sentència… El nivell de violència és molt limitat, però és evident que els franquistes van tenir la por al cos, davant la possibilitat que aquesta mobilització es consolidés.

És la por que l’amnistia aixequi de nou l’acció dels treballadors i els pobles el que fa que el PP es negui, en rodó, a qualsevol acord.

Des del punt de vista dels treballadors i els pobles, de la necessitat imperiosa d’establir la fraternitat entre els pobles, la seva unitat davant un enemic comú, el règim monàrquic, l’amnistia és un pas imprescindible, i és la via per acabar amb tota la legislació repressiva com la llei mordassa, que s’aplica a tots els treballadors del país. I per fer passos en el camí de deslliurar-se de l’aparell judicial heretat de la dictadura, enemic dels treballadors i, de les seves organitzacions i de les seves mobilitzacions, enemic de les dones, enemic dels drets dels pobles.

Nosaltres no ens identifiquem amb Puigdemont o Aragonès, ni som partidaris de la independència, però defensem el dret democràtic a què els pobles decideixin, reafirmem davant d’aquests fets que, per mantenir la unitat dels pobles, aquesta ha de ser lliure i no imposada, i això exigeix acabar amb el règim monàrquic i els seus jutges, és a dir,  obrir el camí a la República

Per això, donem tot el nostre suport a la campanya iniciada per la Crida REDOBLAR LA LLUITA PER L’AMNISTIA (vegeu annex)

Publiquem també un document que forma part del debat del Congrés Mundial de la IV Internacional.

EL SIGNIFICAT DEL COMBAT PER L’AMNISTIA

La situació política avui a l’estat espanyol està polaritzada per l’exigència d’amnistia. Tanmateix és necessari per comprendre l’ abast d’ aquesta reivindicació, en principi democràtica, recordant com en la història de la lluita de classes a Espanya l’ amnistia ha estat un element mobilitzador i de ruptura amb el règim.

I alhora és avui l’expressió de la fallida política del règim constituït a Espanya després de la mort de Franco. És per això que aquesta crisi s’inscriu en una situació internacional en què tots els règims polítics a Europa i més enllà estan en crisi, amenaçant d’arrossegar l’Estat Crisi que pren formes, és clar, nacionals, però que té un fons comú en la descomposició del mercat mundial i la necessitat de la guerra,  de les guerres per part del capital per intentar sobreviure.

Cal recordar que la mort de Franco el 20 de novembre de 1975 va accelerar la descomposició del règim dictatorial. I l’amenaça d’una revolució social, que combinava la lluita del proletariat -únic com a classe a escala estatal- i l’emergència dels pobles oprimits -en particular el català i el basc- amenaçava de desestabilitzar l’ordre a tot Europa i particularment després de la revolució dels clavells que es va iniciar a Portugal el 25 d’abril de 1974.

Totes les forces de la contrarevolució a escala internacional es van coal·ligar per impedir una revolució a Espanya… des del Mercat Comú, l’OTAN ,els governs europeus la burocràcia del Kremlin i la Internacional socialista van fer l’impossible per, per mitjà dels dirigents del PSOE i en bona mesura els partits catalans i bascos, impedir una explosió revolucionària.

Davant la mobilització creixent de treballadors i pobles, que exigien acabar amb la dictadura i totes les seves institucions, així com totes les exigències socials i econòmiques, es va establir de fet un consens polític entre els representants de les institucions franquistes i els partits de referència obrera i nacionalista.

En aquest període l’exigència d’AMNISTIA, i del dret d’autodeterminació eren consignes comunes a tots els partits antifranquistes a tot el territori.

Anant uns anys abans ja el 1970, quan es van anunciar els processos de Burgos contra militants bascos, una campanya per l’amnistia va recórrer el 4 de novembre de 1970 en plena dictadura hi va haver una potent mobilització política, encapçalada per la classe obrera en aquest sentit. Bó serà recordar que Franco es va veure obligat a indultar a finals d’any els condemnats bascos. Aquest retrocés anuncià la fi de la dictadura i tothom va comprendre que no seria un caiguda en fred sinó com a producte de l’entrada en acció en aliança pràctica dels treballadors i els pobles,

L’ordre mundial, imposat després del 45 exigeix impedir aquest perill.

El consens imposat per l’imperialisme i la burocràcia del Kremlin es va concretar en els Pactes de la Moncloa d’octubre de 1977.Pactes socials i polítiques que “restauraven la monarquia, preservaven una bona part de les institucions franquistes -el sindicat vertical va ser escombrat pels treballadors- a canvi de la llibertat, una cosa limitada, de partits i sindicats , la instauració de Corts elegides, ajuntaments electes, i, per desviar la qüestió nacional, la regionalització del país, la seva “divisió” en 17 regions .

Una amnistia particular (vegeu annex) es va establir l’any 1977 ,que en realitat va ser una llei de Punt final ja que passava pàgina de la brutal repressió franquista i els seus responsables.

És a dir, no hi va haver una veritable amnistia. Tot i que es va intentar equiparar amb l’amnistia de febrer 1936 . Recordem la campanya electoral de febrer 1936 que va donar la victòria al Front popular va estar presidida per l’exigència d’amnistia als més de 30000 represaliats de la insurrecció d’octubre 1934 a Astúries.

Els pactes de la Moncloa van servir per dividir el moviment de masses, semi integrar les organitzacions i preservar les institucions centrals del règim, garants del gran capital. Però saldar la ferida en fals: la “reforma del règim ” va ajornar l’enfrontament entre les classes.

És per això que des de les institucions internacionals d’entrada la Banca Mundial van saludar els Pactes de Moncloa com els pactes que corresponien a realitzar per organitzar la “transició a la democràcia de les dictadures existents a Amèrica Llatina o Àfrica… per exemple la transició a Xile gairebé copia la “lletra ” dels Pactes de la Moncloa.

Avui, l’esgotament d’aquest règim és evident. És per això que el govern en funcions “Sanchez/Diaz” el que proposen és un nou Pacte polític, social ,jurídic, a ser signat per partits sindicats ,institucions de la societat “civil”… o sigui un intent de reescriure la Constitució per preservar el règim amb alguna concessions en particular l’amnistia o indult a 1432 ciutadans catalans implicats en les mobilitzacions dels darrers anys .

Estem enmig d’un procés d’una total incertesa. La secció de la Quarta internacional actua partint dels interessos dels treballadors i els pobles per això defensa l’AMNISTIA SENSE CONDICIONS. En un context com el descrit totes les forces polítiques que diuen defensar els interessos de la majoria social estan sotmeses a la prova de la veritat davant d’aquesta qüestió . La qual cosa se suma a un altre dels elements que parteixen aigües: la guerra i les despeses militars,

El combat a Espanya per una representació política fidel als interessos dels treballadors i els pobles integra aquestes exigències essencials.