Archivo por meses: junio 2018

El rei i els seus “amics”

(Publicat a la Carta Setmanal 684veure en castellà)

La seva Majestat està de visita en els EUA. El que, en primer lloc, posa de manifest que la Casa Real té el do de l’oportunitat, ja que la visita del borbó ha coincidit amb l’enorme crisi política que sacseja a l’administració Trump després de la decisió de “engabiar” a milers de nens separats dels seus pares “emigrants irregulars”, una decisió que ha collit rebuig i crítiques de tots els colors, incloent els de molts “aliats” (entre els quals no estaven ni Felip VI ni el govern espanyol, que han preferit “mirar per a un altre costat” per no irritar a l’amfitrió Trump).

Sigue leyendo

El rey y sus “amigos”

(Publicado en la Carta Semanal 684ver en catalán)

Su Majestad está de visita en los EE.UU. Lo que, en primer lugar, pone de manifiesto que la Casa Real tiene el don de la oportunidad, puesto que la visita del borbón ha coincidido con la enorme crisis política que sacude a la administración Trump después de la decisión de “enjaular” a miles de niños separados de sus padres “emigrantes irregulares”, una decisión que ha cosechado rechazo y críticas de todos los colores, incluyendo los de muchos “aliados” (entre los que no estaban ni Felipe VI ni el gobierno español, que han preferido “mirar para otro lado” para no irritar al anfitrión Trump).

Sigue leyendo

Ante el caso Aquarius – La tragedia y el cinismo

(Publicado en la Carta Semanal 683ver en catalán)

El caso del barco “Aquarius” con 629 refugiados a bordo ha colocado en primera plana la tragedia de los refugiados. Los gobiernos de Italia y Malta se han negado a que desembarcara a los refugiados en alguno de sus puertos y finalmente ha sido el gobierno de Pedro Sánchez, invocando “razones humanitarias”, quien ha ofrecido como destino el puerto de Valencia, mientras se utiliza como arma propagandística de algunos gobiernos autonómicos la oferta de acoger a algunos de ellos, y como arma política arrojadiza en el caso de los gobiernos que no lo hayan hecho.

Sigue leyendo

Davant el cas Aquarius – La tragèdia i el cinisme

(Publicat a la Carta Setmanal 683veure en castellà)

El cas del vaixell “Aquarius” amb 629 refugiats a bord ha col·locat a primera pàgina la tragèdia dels refugiats. Els governs d’Itàlia i Malta s’han negat a que desembarqués els refugiats en algun dels seus ports i finalment ha estat el govern de Pedro Sánchez, invocant “raons humanitàries”, qui ha ofert com a destinació el port de València. Alhora es utilitzat com arma propagandística per part d’alguns governs autonòmics l’oferta d’acollir a alguns d’aquests refugiats, i al mateix temps com arma política llancívola en el cas dels governs que no ho hagin fet.

Sigue leyendo

Qui és qui al nou govern de Pedro Sánchez

(Publicat a la Carta Setmanal nº 682veure en castellà)

La política que porti a terme el govern que ha format Pedro Sánchez està per veure. Dependrà de molts factors. Tenint només 85 diputats, dependrà de l’aritmètica parlamentària, per descomptat. Però, sobretot, del desenvolupament concret de la lluita de classes. I, naturalment, de la seva pròpia voluntat i per tan de la política que proposi.

Sigue leyendo

Quién es quién en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez

(Publicado en la Carta Semanal 682ver en catalán)

La política que vaya a llevar a cabo el gobierno que ha formado Pedro Sánchez está por ver. Dependerá de muchos factores. Teniendo sólo 85 diputados, dependerá de la aritmética parlamentaria por supuesto, pero sobre todo del desarrollo concreto de la lucha de clases, y, naturalmente, de su propia voluntad, de la política que se proponga.

Sigue leyendo

Va caure Rajoy… I ara què?

(Publicat a la Carta Setmanal nº 681veure en castellà)

La caiguda de Rajoy aprofundeix la crisi del règim monàrquic: els treballadors i els pobles necessiten exigir les seves reivindicacions tant temps negades, però el capital (amb l’amenaça de la prima de risc) i l’aparell d’Estat exigeixen que es mantinguin totes les retallades i les contrareformes i es maniobri per negar el dret a decidir.

Sigue leyendo

Cayó Rajoy… Y ahora ¿qué?

(Publicado en la Carta Semanal 681ver en catalán)

La caída de Rajoy profundiza la crisis del régimen monárquico: los trabajadores y los pueblos necesitan exigir sus reivindicaciones tanto tiempo negadas, pero el capital (con la amenaza de la prima de riesgo) y el aparato de Estado exigen que se mantengan todos los recortes y contrarreformas y se maniobre para negar el derecho a decidir.

Sigue leyendo