Archivo por días: 07/09/2020

11 setembre 2020: MÉS QUE MAI, REPÚBLICA PER ALS POBLES

(Publicat a la Carta Setmanal 799 – veure en castellano)

La crisi econòmica i l’emergència social han posat en evidència el règim capitalista, la podridura d’un sistema que mostra a les clares la incompatibilitat entre el règim de la propietat privada i la protecció de la salut pública i els drets més elementals . I davant d’aquesta evidència una altra igualment clara que qualsevol treballador pot constatar: tots els governs es mostren incapaços i impotents per garantir mínimament la salut dels treballadors, els llocs de treball, etc., perquè estan condicionats per les polítiques imposades per les institucions del capital financer amb les que no volen trencar. Així es donen paradoxes com la de regalar centenars de milers de milions a les empreses i no hi ha per salvar les fàbriques, o es limita l’aforament i les reunions socials mentre que la població ha d’anar amuntegada en el transport públic. O que els ajuntaments amb superàvit no puguin dedicar els romanents de tresoreria per fer front a les necessitats de la població a la qual representen, a conseqüència de les lleis d’estabilitat pressupostària -encara vigents perquè el govern PSOE-UP no les han derogat – aprovades amb els vots d’alguns dels que ara parlen cínicament d’espoli en els municipis, o dels que parlen de sobirania però amb els seus vots van contribuir al fet que es pogués fer.

Sigue leyendo

11 de septiembre 2020: MÁS QUE NUNCA, REPÚBLICA PARA LOS PUEBLOS

(Publicado en la Carta Semanal 799 – ver en catalán)

La crisis económica y la emergencia social han puesto en evidencia el régimen capitalista, la podredumbre de un sistema que muestra a las claras la incompatibilidad entre el régimen de la propiedad privada y la protección de la salud pública y los  derechos  más elementales. Y frente a esta evidencia otra igualmente clara que cualquier trabajador puede constatar: todos los gobiernos se muestran incapaces e impotentes para garantizar mínimamente la salud de los trabajadores, los puestos de trabajo, etc., porque están condicionados por las políticas impuestas por las instituciones del capital financiero con las que no quieren romper. Así se dan paradojas como la de regalar centenares de miles de millones a las empresas y no hay para salvar las fábricas, o se limita el aforo y las reuniones sociales mientras que la población tiene que ir hacinada en el transporte público. O que los ayuntamientos con superávit no puedan dedicar los remanentes de tesorería para hacer frente a las necesidades de la población a la cual representan, a consecuencia de las leyes de estabilidad presupuestaria -todavía vigentes porque el gobierno PSOE-UP no las han derogado- aprobadas con los votos de algunos de quienes ahora hablan cínicamente de expolio en los municipios, o de quienes hablan de soberanía pero con sus votos contribuyeron a que se pudiera hacer.

Sigue leyendo