Archivo del Autor: admin

Les exigències de Brussel·les i el diàleg social

Carta Setmanal 818 per descarregar en PDF

El que han intentat amagar, a aquestes alçades, queda prou clar: els 140.000 d'»ajuts» del Fons de Recuperació de la Unió Europea (en realitat, 77.324.000 d’euros seran ajudes directes, mentre que 63.122.000 seran préstecs) estan condicionats a tot un seguit de «reformes» i part dels fons seran lliurats només quan aquestes reformes siguin efectives. Fins i tot els diners que s’hagi avançat caldria tornar-lo si a les institucions de Brussel·les no els convencen les reformes aplicades pel govern.

Per això, els governs han de presentar uns «Plans de Recuperació» de manera oficial abans de finals de març i només després -potser al juny o juliol-Espanya podria rebre la primera bestreta, el 13% dels seus fons (uns 9.000 milions).

Entre les exigències de les institucions europees n’hi ha dues que ocupen un lloc destacat: les reformes laborals i les pensions. Sigue leyendo

Las exigencias de Bruselas y el diálogo social

Carta Semanal 819 en catalán

Carta Semanal 819 para descargar en PDF

Lo que han intentado ocultar queda claro a estas alturas: los 140.000 de “ayudas” del  Fondo de Recuperación de la Unión Europea (en realidad, 77.324 millones de euros serán ayudas directas, mientras que 63.122 millones serán préstamos) están condicionados a toda una serie de “reformas” y parte de los fondos serán librados sólo cuando estas reformas sean efectivas. Incluso el dinero que se haya adelantado habría que devolverlo si a las instituciones de Bruselas no les convencen las reformas aplicadas por el gobierno.  

Para ello, los gobiernos deberán presentar unos “Planes de Recuperación” de forma oficial antes de finales de marzo y sólo después -tal vez en junio o julio- España podría recibir el primer anticipo, el 13% de sus fondos (unos 9.000 millones).

Entre las exigencias de las instituciones europeas hay dos que ocupan un lugar destacado: las reformas laborales y las pensiones. Sigue leyendo

Declaració del Secretariat Internacional de la IV Internacional – Davant la crisi als Estats Units…

Carta Setmanal 818 per descarregar en PDF

Al Capitoli, conegut com «temple de la democràcia nord-americana», a la capital federal dels Estats Units, Washington, el 6 de gener de 2021 un assalt colpista va deixar cinc morts, entre ells un policia.

Es van reunir desenes de milers de manifestants, convocats per Trump, procedents de tot el país, per oposar-se al fet que el Congrés certifiqués l’elecció de Biden. Aquests electors de Trump són en molts casos aturats, obrers desclassats i membres de la petita burgesia empobrida, desesperats i indignats contra les «elits» de Washington.

Trump va prendre la paraula, denunciant el resultat de les eleccions, però també als seus amics republicans als quals va acusar de traïció, cridant als manifestants a acudir al Capitoli. Només una part dels manifestants van anar al Capitoli. Diversos centenars d’ells, supremacistes blancs, complotistas de Qanon, milicians d’extrema dreta, desbordant a la policia, i amb algunes complicitats, van entrar per la força dins de l’edifici, irrompent en plena sessió de Congrés i obligant als senadors i diputats a abandonar el Capitoli. El pànic s’ha apoderat de totes les altes instàncies dirigents dels Estats Units. Tots temen que això pugui desembocar en el caos.

Biden va denunciar una «insurrecció», però Pence, el vicepresident de Trump, també va denunciar aquesta acció, com ho van fer molts parlamentaris republicans, entre ells el cap dels senadors o Cruz, cap de la minoria radical republicana.

En un fet històric, l’Associació d’Empresaris, que agrupa les principals empreses nord-americanes, va comminar immediatament «al president i a les autoritats a posar fi a el caos i a facilitar una transició pacífica». La vigília, 10 exresponsables del Pentàgon, republicans i demòcrates, entre ells Dick Cheney, vicepresident de Bush, i Donald Rumsfeld, l’home de la guerra del Golf, cridaven conjuntament a Congrés a certificar la victòria de Biden. 170 dels més grans patrons nord-americans feien el mateix.

Després d’una interrupció de sis hores, el Congrés va certificar amb urgència la victòria de Biden. En la seva declaració, Biden va cridar a la unitat. Va allargar la mà als republicans. El 7 de gener, Trump va haver de denunciar els actes violents, reconeixent la seva derrota, i va assegurar que participaria en la transició pacífica amb la nova administració. Sigue leyendo

Declaración del Secretariado Internacional de la IV Internacional – Ante la crisis en Estados Unidos

Carta Semanal 818 en catalán

Carta Semanal 818 para descargar en PDF

En el Capitolio, conocido como «templo de la democracia estadounidense», en la capital federal de los Estados Unidos, Washington, el 6 de enero de 2021 un asalto golpista dejó cinco muertos, entre ellos un policía.

Se reunieron decenas de miles de manifestantes, convocados por Trump, procedentes de todo el país, para oponerse a que el Congreso certificase la elección de Biden. Esos electores de Trump son en muchos casos parados, obreros desclasados y miembros de la pequeña burguesía pauperizada, desesperados e indignados contra las «élites» de Washington.

Trump tomó la palabra, denunciando el resultado de las elecciones, pero también a sus amigos republicanos a los que acusó de traición, llamando a los manifestantes a acudir el Capitolio. Solo una parte de los manifestantes fueron al Capitolio. Varios centenares de ellos, supremacistas blancos, complotistas de Qanon, milicianos de extrema derecha, desbordando a la policía, y con algunas complicidades, entraron por la fuerza dentro del edificio, irrumpiendo en plena sesión del Congreso y obligando a los senadores y diputados a abandonar el Capitolio. El pánico se ha apoderado de todas las altas instancias dirigentes de los Estados Unidos. Todos temen que esto pueda desembocar en el caos.

Biden denunció una «insurrección», pero Pence, el vicepresidente de Trump, también denunció esta acción, como lo hicieron muchos parlamentarios republicanos, entre ellos el jefe de los senadores o Cruz, jefe de la minoría radical republicana.

En un hecho histórico, la Asociación de Empresarios, que agrupa a las mayores empresas estadounidenses, conminó inmediatamente «al presidente y a las autoridades a poner fin al caos y a facilitar una transición pacífica». La víspera, diez exresponsables del Pentágono, republicanos y demócratas, entre ellos Dick Cheney, vicepresidente de Bush, y Donald Rumsfeld, el hombre de la guerra del Golfo, llamaban conjuntamente al Congreso a certificar la victoria de Biden. 170 de los más grandes patronos estadounidenses hacían lo mismo.

Tras una interrupción de seis horas, el Congreso certificó con urgencia la victoria de Biden. En su declaración, Biden llamó a la unidad. Tendió la mano a los republicanos. El 7 de enero, Trump tuvo que denunciar los actos violentos, reconociendo su derrota, y aseguró que participaría en la transición pacífica con la nueva administración. Sigue leyendo

A propòsit de les vacunes contra el coronavirus

Carta Setmanal 817 per descarregar en PDF

Aquesta Carta Setmanal no és una publicació de ciència mèdica. Per tant, no ens correspon valorar l’efectivitat o els efectes secundaris de les vacunes, però sí comentarem els aspectes polítics lligats a tot el procés.

El desastre de l’aplicació

La Unió Europea ha comprat vacunes a diferents laboratoris, signant fins a sis acords, en condicions secretes (incloent el preu), amb un cost total de 12.600 milions d’euros entre 2020 i 2021, i un cost afegit possible de 7.020 milions.

Sigue leyendo

A propósito de las vacunas contra el coronavirus

Carta Semanal 817 en catalán

Carta Semanal 817 para descargar en PDF

Enlace a la Carta Semanal 817 en pdfEsta Carta Semanal no es una publicación de ciencia médica. Por tanto, no nos corresponde

valorar la efectividad o los efectos secundarios de las vacunas, pero sí vamos a comentar los aspectos políticos ligados a todo el proceso.

El desastre de la aplicación

La Unión Europea ha comprado vacunas a distintos laboratorios, firmando hasta seis acuerdos, en condiciones secretas (incluyendo el precio), con un coste total de 12.600 millones de euros entre 2020 y 2021, y un coste añadido posible de 7.020 millones.

Sigue leyendo

En 2021, conquerir les reivindicacions

Carta Setmanal 816 per descarregar en PDF

Per la classe treballadora, 2020 ha estat un any molt difícil. Encara queden centenars de milers de treballadors en ERTO (segons el govern 746.900a 30 de novembre), molts més a l’atur (d’acord a l’última EPA, 3.770.000 en el tercer trimestre d’aquest any) i en gran part sense perspectives de trobar feina. Encara al novembre 661.000 persones, el 79% de l’total, esperen el promès -i repartit amb cicatería- ingrés mínim vital. I ara s’acumulen els ERO, els tancaments d’indústries, els acomiadaments a la banca …

La pandèmia ha mort gairebé 80.000 persones si atenem a l’augment de morts respecte als anys previs, i ha col·locat a la vora del col·lapse a una sanitat ja molt afeblida per les retallades, però serveix també d’excusa per a moltes coses, per aplicar retallades que ja estaven plantejades, com els tancaments de consultes i serveis a la Sanitat, o el tancament d’indústries. I serveix també perquè ens demanin ajornar les reivindicacions pendents des de fa anys, i per ajornar també el compliment de les promeses. O, directament, per actuar en sentit contrari, com en el Pacte de Toledo, les conclusions del qual s’oposen a les reivindicacions. Sigue leyendo

En 2021, conquistar las reivindicaciones

Carta Semanal 816 en catalán

Carta Semanal 816 para descargar en PDF

Para la clase trabajadora, 2020 ha sido un año muy difícil. Aún quedan cientos de miles de trabajadores en ERTE (según el gobierno 746.900 a 30 de noviembre), muchos más en paro (de acuerdo a la última EPA, 3,77 millones en el tercer trimestre de este año) y en gran parte sin perspectivas de encontrar trabajo. Todavía en noviembre 661.000 personas, el 79% del total, esperan el prometido –y repartido con cicatería- ingreso mínimo vital. Y ahora se acumulan los ERE, los cierres de industrias, los despidos  en la banca…

La pandemia ha matado a casi 80.000 personas si atendemos al aumento de muertes respecto a los años previos, y ha colocado al borde del colapso a una sanidad ya muy debilitada por los recortes, pero sirve también de excusa para muchas cosas, para aplicar recortes que ya estaban planteados, como los cierres de consultas y servicios en la Sanidad, o el cierre de industrias. Y sirve también para que nos pidan aplazar las reivindicaciones pendientes desde hace años, y para aplazar también el cumplimiento de las promesas. O, directamente, para actuar en sentido contrario, como en el Pacto de Toledo, cuyas conclusiones se oponen a las reivindicaciones. Sigue leyendo

Tancament de files en defensa de la Monarquia

Carta Setmanal 815 per descarregar en PDF

És difícil trobar un país en què el discurs nadalenc del Cap de l’Estat tingui a les principals forces polítiques i socials i als mitjans de comunicació tan en suspens. Semblaria una anomalia si no s’apreciès, exactamente, el paper de la institució monàrquica com a clau de volta de totes les institucions de l’Estat i com a representant de l’aparell d’Estat heretat del franquisme. Com saben, i no hem de deixar de repetir, l’Estat i les seves institucions no són neutrals o no estan al servei del conjunt de la ciutadania. Aquestes institucions són producte de les relacions contradictòries entre les classes socials i representen els interessos d’una minoria -en concret, del gran capital al temps que preserven els privilegis de l’herència franquista. Sigue leyendo

Cierre de filas en defensa de la Monarquía

Carta Semanal 815 en catalán

Carta Semanal 815 para descargar en PDF

Es difícil encontrar un país en que el discurso navideño del Jefe del Estado tenga a las principales fuerzas políticas y sociales y a los medios de comunicación tan en vilo. Parecería una anomalía si no se apreciara exactamente el papel de la institución monárquica como clave de bóveda de todas las instituciones del Estado y como representante del aparato de Estado heredado del franquismo. Como sabemos y no debemos dejar de repetir el Estado y sus instituciones no son neutrales o no están al servicio del conjunto de la ciudadanía. Estas instituciones son producto de las relaciones contradictorias entre las clases sociales y representan los intereses de una minoría -en concreto, del gran capital- al tiempo que preservan los privilegios de la herencia franquista.

Sigue leyendo