Archivo por días: 02/07/2018

Mèxic: Més de 32 milions de vots porten a Obrador a la presidència!

(Publicat a la Carta Setmanal 685veure en castellà)

Rebem una notes dels nostres companys de Mèxic sobre els resultats de les eleccions al seu país que suposen un tomb en la situació i en les quals BRUNA (coalició encapçalada per López Obrador) s’ha fet amb la presidència, i la majoria de vots i escons en totes les institucions (Congrés, Senat, ajuntaments…etc)

1 de juliol de 2018: López Obrador ha guanyat la presidència, és un triomf del poble treballador mexicà, un triomf de la nació mateixa!

López Obrador va aconseguir 32 milions de vots, 53 per cent de la votació. Xifres històriques, sense precedents!

Sigue leyendo

México: ¡Más de 32 millones de votos llevan a Obrador a la presidencia!

(Publicado en la Carta Semanal 685ver en catalán)

Recibimos una notas de nuestros compañeros de Mexico sobre el resultados de las elecciones en su país que suponen un vuelco en la situación y en el que Morena (coalición encabezada por Lopez Obrador) se ha hecho con la presidencia, y la mayoría de votos y escaños en todas las instituciones (Congreso, Senado, ayuntamientos…etc)

1 de julio de 2018: López Obrador ha ganado la presidencia, ¡es un triunfo del pueblo trabajador mexicano, un triunfo de la nación misma!

López Obrador logró 32 millones de votos, 53 por ciento de la votación ¡Cifras históricas, sin precedente!. (Según el Programa de Resultados Preliminares – PREP)

Sigue leyendo

El significat polític del AENC

(Publicat a la Carta Setmanal 685veure en castellà) – AENC: Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva

Després de la signatura de l’acord sobre pujada del Salari Mínim i la de l’acord de Funció Pública, algunes persones de la direcció dels sindicats han proclamat als quatre vents que “ha tornat el Diàleg Social”, i presumeixen de les millores aconseguides en aquests acords. Però aquesta defensa no és unànime dins del moviment sindical i fins i tot dins de les mateixes confederacions d’UGT i CCOO.

Sigue leyendo

El significado político del AENC

(Publicado en la Carta Semanal 685ver en catalán) – AENC: Acuerdo de empleo y negociación colectiva

Tras la firma del acuerdo sobre subida del Salario Mínimo y la del acuerdo de Función Pública, algunos dirigentes sindicales han proclamado a bombo y platillo que “ha vuelto el Diálogo Social”, y presumen de los avances conseguidos en esos acuerdos. Pero esa defensa no es unánime dentro del movimiento sindical e incluso dentro de las mismas confederaciones de UGT y CCOO.

Sigue leyendo