Archivo por meses: diciembre 2019

El discurs de Felip VI, reflex de la crisi de la Monarquia

(Publicat a la Carta Setmanal 762veure en castellà)

La Constitució del 78 atorga al rei poders amplis, que li constitueixen com la clau de volta del règim. És hereu de la dinastia borbònica i, alhora, hereu del dictador Franco, que va designar al seu pare, Joan Carles I, després d’educar-li en els “principis fonamentals” del Moviment, als quals va jurar fidelitat, com el seu hereu com a Cap d’Estat. No ha d’oblidar-se que va ser coronat a penes l’endemà passat de la declaració de la defunció del dictador. I en 2014 va abdicar en favor de l’actual rei, Felip VI. Com a hereu de Franco, és el cap i custodi de tot l’aparell d’Estat heretat del franquisme i, com a tal, és l’únic amb comandament real sobre l’aparell militar, judicial i policial concreció d’aquest aparell d’Estat heretat del franquisme. Com es va demostrar en el cop d’estat del 23 de febrer de 1981, quan tots els alts comandaments militars, tant insurrectes com passius, només van obeir les ordres que finalment, després de molts dubtes, va dictar el seu pare Juan Carlos, després d’haver passat per sobre del govern i del ministre de defensa, el tinent general Gutiérrez Mellado.

Sigue leyendo

El discurso de Felipe VI, reflejo de la crisis de la Monarquía

(Publicado en la Carta Semanal 762ver en catalán)

La Constitución del 78 otorga al rey poderes amplios, que le constituyen como la clave de bóveda del régimen. Es heredero de la dinastía borbónica y, a la vez, heredero del dictador Franco, que designó a su padre, Juan Carlos I, tras educarle en los “principios fundamentales” del Movimiento, a los que juró fidelidad, como su heredero como Jefe de Estado. No debe olvidarse que fue coronado apenas dos días después de la declaración del fallecimiento del dictador. Y en 2014 abdicó en favor del actual rey, Felipe VI. Como heredero de Franco, es el jefe y custodio de todo el aparato de Estado heredado del franquismo y, como tal, es el único con mando real sobre el aparato militar, judicial y policial concreción de ese aparato de Estado heredado del franquismo. Como se demostró en el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, cuando todos los altos mandos militares, tanto insurrectos como pasivos, sólo obedecieron las órdenes que finalmente, tras muchas dudas, dictó su padre Juan Carlos, tras haber pasado por encima del gobierno y del ministro de defensa, el teniente general Gutiérrez Mellado.

Sigue leyendo

Tras la sentencia europea, redoblamos la exigencia: ¡libertad para los republicanos catalanes!

(Publicado en la Carta Semanal 761ver en catalán)

El 3 de octubre de 2018, dos días después del referéndum catalán, que la policía y la guardia civil intentaron en vano impedir con la represión, el jefe del Estado, el rey Felipe VI, heredero de la corrupta dinastía borbónica y del dictador Franco, pronunció un discurso televisado en el que llamó a todas las fuerzas del Estado a combatir por todos los medios contra el deseo del pueblo catalán de decidir libremente su futuro y a perseguir a los dirigentes republicanos catalanes.

Sigue leyendo

Després de la sentència europea, redoblem l’exigència: llibertat per als republicans catalans!

(Publicat a la Carta Setmanal 761veure en castellà)

El 3 d’octubre de 2018, l’endemà passat del referèndum català, que la policia i la guàrdia civil van intentar impedir amb la repressió, el cap de l’Estat, el rei Felip VI, hereu de la corrupta dinastia borbònica i del dictador Franco, va pronunciar un discurs televisat en el qual va anomenar a totes les forces de l’Estat a combatre per tots els mitjans contra el desig del poble català de decidir lliurement el seu futur i a perseguir als dirigents republicans catalans.

Sigue leyendo

La reforma de las pensiones y el impulso a los fondos privados de pensiones.

(Publicado en la Carta Semanal 760ver en catalán)

A nadie se le escapa la estrecha vinculación de los ataques a los sistemas de pensiones públicos con la defensa de los intereses de los fondos privados de pensiones, del capital financiero. Hemos escogido tres ejemplos por su actualidad.

Desde el 5 de diciembre pasado, en toda Francia, jóvenes, trabajadores, jubilados, chalecos amarillos, sindicatos, se manifiestan por centenares de miles por la retirada de la reforma de las pensiones de Macron y Delevoye. En el momento de escribir estas líneas, tras una semana de crisis gubernamental, Jean Paul Delevoye, ministro de los fondos de pensiones, acaba de dimitir al conocerse su vinculación con éstos.

Reproducimos un artículo del nº 543 de Informations Ouvrières, órgano del Partido Obrero Independiente de Francia (POI), del 12 al 18 diciembre 2019

Sigue leyendo

La reforma de les pensions i la “promoció” dels fons privats

(Publicat a la Carta Setmanal 760veure en castellà)

A ningú se li escapa l’estreta vinculació dels atacs als sistemes de pensions públics amb els interessos dels fons privats, impulsats pel capital financer i les seves institucions, la banca, les asseguradores i els governs al seu servei.

Des del 5 de desembre passat, en tota França, joves, treballadors, jubilats, armilles grogues, sindicats, es manifesten per centenars de milers per la retirada de la reforma de les pensions de Macron i Delevoye. En el moment d’escriure aquestes línies, després d’una setmana de crisi governamental, Jean Paul Delevoye, ministre dels fons de pensions, acaba de dimitir en conèixer-se la seva vinculació amb aquests.

Reproduïm un article de l’nº 543 de Informations Ouvrières, òrgan de el Partit Obrer Independent de França (POI), de l’12 a el 18 de desembre 2019.

Sigue leyendo

Francia: Por la huelga hasta la retirada del proyecto de “reforma” de las pensiones

(Publicado en la Carta Semanal 759ver en catalán)

El gobierno Macron en Francia quiere dinamitar la mayor conquista de los trabajadores franceses, su sistema publico de pensiones y los 42 regímenes especiales.

En septiembre los trabajadores del metro de Paris fueron a la huelga arrastrando a sus sindicatos en defensa del sistema publico y su régimen particular; Y decidieron que si el Gobierno no cedía llamarían a la huelga a partir del 5 de diciembre. El gobierno siguió en sus trece, y entre tanto, múltiples sectores se sumaron a la huelga. Y hay que decirlo, a regañadientes de las Confederaciones.

Sigue leyendo

Per la vaga fins a la RETIRADA del projecte de “reforma” de les pensions

(Publicat a la Carta Setmanal 759veure en castellà)

El govern Macron a França vol dinamitar la conquesta més gran dels treballadors francesos, el seu sistema publico de pensions i els 42 règims especials.

Al setembre els treballadors del metre de Paris van ser a la vaga arrossegant als seus sindicats en defensa del sistema publico i el seu règim particular; I van decidir que si el Govern no cedia, cridarien a la vaga a partir del 5 de desembre. El govern va seguir en els seus trece, i mentrestant, múltiples sectors es van sumar a la vaga. I cal dir-ho, a contracor de les Confederacions.

Sigue leyendo

La formació de govern i la qüestió de les llibertats

(Publicat a la Carta Setmanal 758veure en castellà)

Quan s’escriu aquesta carta s’està celebrant a Madrid el judici contra 12 joves que van participar el 14 de desembre de 2013 en una manifestació contra el projecte de Llei Mordassa convocada per la Coordinadora 25S. Els 12 jutjats, que en el moment dels fets comptaven amb entre 17 i 23 anys, van ser identificats pel que sembla, segons diverses declaracions, per la policia abans que es produís intervenció policial i consegüent xoc (estaven fitxats il·legalment), diversos no van ser detinguts durant els “disturbis”, sinó pocs dies després en els seus instituts o en els seus domicilis. Caldrà veure la lectura dels fets que fa la sentència (el judici està inconclús). Ara, en el judici, a 9 d’ells els demana la fiscalia 6 anys de presó per atemptat i resistència a l’autoritat i desordres públics. L’acusació no compta amb més proves que les declaracions dels policies. La vista oral ha estat marcada pel valent No dels acusats a la proposta que els va fer la fiscalia just abans del judici de lliurar-los de la presó si reconeixien el fals delicte que els imputen.

Sigue leyendo

La formación de gobierno y la cuestión de las libertades

(Publicado en la Carta Semanal 758ver en catalán)

Cuando se escribe esta carta se está celebrando en Madrid el juicio contra 12 jóvenes que participaron el 14 de diciembre de 2013 en una manifestación contra el proyecto de Ley Mordaza convocada por la Coordinadora 25S. Los 12 juzgados, que en el momento de los hechos contaban con entre 17 y 23 años, fueron identificados al parecer, según diversas declaraciones, por la policía antes de que se produjese intervención policial y consiguiente choque (estaban fichados ilegalmente), varios no fueron detenidos durante los “disturbios”, sino pocos días después en sus institutos o en sus domicilios. Habrá que ver la lectura de los hechos que hace la sentencia (el juicio está inconcluso). Ahora, en el juicio, a 9 de ellos les pide la fiscalía 6 años de prisión por atentado y resistencia a la autoridad y desórdenes públicos. La acusación no cuenta con más pruebas que las declaraciones de los policías. La vista oral ha estado marcada por el valiente No de los acusados a la propuesta que les hizo la fiscalía justo antes del juicio de librarles de la cárcel si reconocían el falso delito que les imputan.

Sigue leyendo